Активни обяви

Брой обяви: 47

Статут Подател Категория Валидна до Описание Преглед Детайли
СУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе
26.08.2020 Чистач 16 Виж
СУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе
26.08.2020 Заместник-директор по учебната дейност с немски език 20 Виж
ОУ Любен Каравелов - гр. Русе
21.08.2020 Учител в ГЦОУД I-IV клас - 2 свободни места 126 Виж
ОУ Любен Каравелов - гр. Русе
21.08.2020 Хигиенист 37 Виж
ПГИУ Елиас Канети - гр. Русе
21.08.2020 Учител/старши учител по математика 47 Виж
ОУ Иван Вазов - гр. Русе
14.08.2020 Учител начален етап на основното образование 1-4 клас 107 Виж
ДГ Русалка - гр. Русе
21.08.2020 Учител 74 Виж
ОУ Ангел Кънчев - гр. Русе
03.09.2020 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас). 140 Виж
ОУ Ангел Кънчев - гр. Русе
03.09.2020 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас) с английски език. 65 Виж
ДГ Синчец - гр. Русе
14.08.2020 Учител 96 Виж
ПГИУ Елиас Канети - гр. Русе
12.08.2020 Учител / старши учител по английски език 43 Виж
ПГИУ Елиас Канети - гр. Русе
14.08.2020 Учител / старши учител по български език и литература - 310 лекторски часа 30 Виж
СУ Христо Ботев - гр. Русе
31.08.2020 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Български език и литература 55 Виж
ДГ Звездица - гр. Русе
20.08.2020 Учител - детска градина 108 Виж
СУ Христо Ботев - гр. Русе
31.08.2020 Учител общообразователен учебен предмет V - XII клас - физическо възпитание и спорт 33 Виж
СУ Христо Ботев - гр. Русе
31.08.2020 Учител общообразователен учебен предмет V - XII клас - История и цивилизации 69 Виж
ДГ Здравец - гр. Русе
28.08.2020 Чистач 102 Виж
ПГДВА Йосиф Вондрак - гр. Русе  
28.08.2020 Учител по Физическо възпитание и спорт - 360 ч. 29 Виж
ДГ Снежанка - гр. Русе
12.08.2020 Учител в детска градина 120 Виж
ОУ Отец Паисий - гр. Русе
20.08.2020 Учител / старши учител по Български език и литература 64 Виж